arbetsintervju

Lediga jobb som CFO eller Ekonomichef


Vi söker alltid duktiga CFO-konsulter

I rollen som CFO är man en nyckelmedarbetare och ansvarar för den dagliga verksamheten inom ekonomifunktionen och den totala ekonomiska styrningen i företaget/koncernen med rapportering mot ledning och ägare. Man bidrar aktivt till verksamhetens utveckling avseende ekonomi och personalfrågor samt analyserar företagets ekonomiska läge och lägger fram förslag till förändringar, förbättringar och övriga åtgärder som behövs för att utveckla företaget.
Vi rekryterar och hyr ut konsulter som är CFO eller ekonomichefer, och vi letar ständigt efter nya talanger!


Är ni ett företag som vill rekrytera CFO? Klicka dig vidare här för att läsa mer!CFO – En viktig tjänst

I rollen som CFO är man en nyckelmedarbetare och ansvarar för den dagliga verksamheten inom ekonomifunktionen och den totala ekonomiska styrningen i företaget/koncernen med rapportering mot ledning och ägare. Man bidrar aktivt till verksamhetens utveckling avseende ekonomi och personalfrågor samt analyserar företagets ekonomiska läge och lägger fram förslag till förändringar, förbättringar och övriga åtgärder som behövs för att utveckla företaget.

Exempel på arbetsuppgifter som CFO

Som Ekonomichef bistår man normalt ägarna och övriga med rapportering, analyser och statistik. Man analyserar lager- och produktionskostnader och ansvarar för kostnads- och marginaluppföljning. Man har ett totalansvar för ekonomiarbetet och sätter upp sina processer och arbetssätt så att det passar sina och ledningens önskemål. Som Ekonomichef ingår man vanligtvis i ledningsgruppen.

upprättande av årsredovisning, protokollförande, budget, prognosarbete, lönsamhetsberäkningar, kassaflödesanalyser samt månadsrapporteringar till styrelse och ägare. Som Ekonomichef / CFO har man många interna och externa kontakter varför en utåtriktad och kommunikativ personlighet oftast är lämplig.

Vad krävs som CFO?

Som person är man strukturerad, noggrann, flexibel och lösningsorienterad. Man skall oftast ha ett högt administrativt sinne, bra samarbetsförmåga och ett beprövat ledarskap inom ekonomi. Man ska drivas av ett framåtriktat arbete där man själv i allra största grad bidrar till förbättringsarbete. Vanligtvis bör man ha en akademisk examen med relevant inriktning och minst 5–10 års erfarenhet inom ekonomiområdet.

CFO-relaterade tjänster

Vi söker inte bara duktiga ekonomichefer och CFO-konsulter, vi letar även efter: