Hyra eller rekrytera en Treasury Controller

Vi hyr ut och rekryterar Treasury Controllers

Som Treasury Controller arbetar du både strategiskt och operativt med redovisning, kontroll och rapportering. Du har många kontaktytor inom den interna organisationen/koncernen samt även med banker, revisorer, advokatbyråer och leverantörer.

Några arbetsuppgifter som ofta förekommer i rollen som Treasury Controller är kontroller och rapportering för koncernens finansiella struktur, cash management, sammanställa och analysera finansnetto, handlägga fullmaktsärenden, garantier och säkerheter, compliance-relaterade frågor för banker och leverantörer samt att leda arbetet kring revisionsavstämningar avseende koncernens finansiering. Vidare är du ofta med och skriver delar av kvartalsrapporten i holdingbolaget och sammanställa kapitalstrukturen, deltar i årsbokslut och årsredovisning samt arbetar med ständiga förbättringar i stort och smått.

För att kunna arbeta som Treasury Controller har du oftast en Civilekonomexamen, arbetat minst 5 år med finansiell redovisning inom Treasury eller koncernredovisning och har goda kunskaper inom Cash Management, med fördel från en större koncern med utländska dotterbolag i strukturen.

Kontakta oss på Resultat när behovet av en Treasury Controller uppstår. Vi är experter på att matcha företag med de mest lämpliga kandidaterna och vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer byggda på förtroende och tillit.

Vill ni hyra eller rekrytera en Ekonom?

Fyll i formuläret så hjälper vi er!

Vi rekryterar och hyr ut andra tjänster inom ekonomi: