Hyra eller rekrytera en Redovisningsspecialist

Vi hyr ut och rekryterar redovisningsspecialister

Som Redovisningsspecialist fungerar du ofta som länken mellan redovisningsavdelningen, koncernekonomerna och Ekonomichefen/CFO. Du är en person som brinner för att utveckla och kvalitetssäkra redovisningen, såsom att bevaka förändrade riktlinjer och säkerställa/utveckla interna kontroller och processer inom området.

Några exempel på arbetsuppgifter kan vara; momshantering, internrevision, lönerelaterade redovisningsfrågor, koncernmellanhavanden, uppföljning av balansposter (kontoavstämningar), säkerställa tidsplan för bokslut och revision samt utveckla rutiner och upprätta rutinbeskrivningar.

Vidare arbetar du i din vardag med omvärldsbevakning såsom förändrade redovisnings- och skatteregler och ställer krav internt för att säkerställa att redovisningen är i linje med gällande lagar och regler.
För att lyckas och vara framgångsrik i rollen som Redovisningsspecialist (Accounting specialist) har du oftast en Universitet- eller högskoleutbildning inom ekonomi samt flerårig erfarenhet av kvalificerad redovisning enligt olika regelverk såsom t.ex. IFRS, US GAAP, K3 mfl.

Kontakta oss på Resultat när behovet av en Redovisningsspecialist uppstår. Vi är experter på att matcha företag med de mest lämpliga kandidaterna och vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer byggda på förtroende och tillit.

Vill ni hyra eller rekrytera en Ekonom?

Fyll i formuläret så hjälper vi er!

Vi rekryterar och hyr ut andra tjänster inom ekonomi: