Hyra eller rekrytera en Koncernredovisningsekonom

Vi hyr ut och rekryterar koncernredovisningsekonomer

En Koncernredovisningsekonom har till syfte att arbeta fram en koncernredovisning som ska ge ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för hela koncernen som en helhet till intressenter, som i sin tur så ska kunna utvärdera koncernens ekonomiska ställning. Detta innebär också en konsolidering av alla dotterbolag med hjälp av olika typer av regelverk såsom t.ex. IFRS, K3 eller US GAAP.

I arbetet som Koncernredovisningsekonom ingår typiskt sett följande arbetsuppgifter; rapportering för koncernens samtliga bolag, konsolidering vid månads-, kvartals- och årsbokslut, upprättande av årsredovisning enligt IFRS, upprättande av bokslut på månads- och årsbasis och elimineringar. I arbetet kan det också ingå att säkerställa kvaliteten i redovisningen genom att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättring av rutiner och processer och ofta innehar man ett helhetsansvar för redovisnings- och regelverksfrågor.

Rapportering sker i vanligtvis till en Redovisningschef alternativ en Ekonomichef/CFO, som har ett övergripande ansvar för hela ekonomiavdelningen. Som kompetent och duktig Koncernredovisningsekonom krävs noggrannhet, en god analytisk förmåga och att man kan se helheten i hela redovisningsprocessen. En koncernredovisare måste ha gedigna kunskaper inom redovisning och rådande lagstiftning för att ledningen i organisationen ska få rätt information om den ekonomiska ställningen och därigenom fatta korrekta beslut i ekonomiska frågor.

På Resultat har vi mångårig erfarenhet av att hjälpa företag att rekrytera och hyra ut Koncernredovisningsekonomer. Genom att matcha ditt företags behov med en lämplig kandidat kan vi hjälpa till att bygga ett starkt finansiellt team som bidrar till att öka företagets resultat och tillväxt. Låt oss hjälpa dig att hitta rätt Koncernredovisningsekonom för just ditt företag.

Vill ni hyra eller rekrytera en Ekonom?

Fyll i formuläret så hjälper vi er!

Vi rekryterar och hyr ut andra tjänster inom ekonomi: