cv-personligtbrev

Hyra eller rekrytera en HR-chef & HR-ansvarig

Vi hyr ut och rekryterar HR-chef & HR-ansvarig

En HR-chef, eller Personalchef (Human Resources Director), ansvarar för att leda och övervaka alla aspekter av personalhantering inom ett företag eller en organisation. Rollen varierar beroende på företagets storlek, bransch och struktur, men nedan är några av de vanliga ansvarsområden och uppgifter som en HR-chef kan ha.

Personalstrategi och ledning:

 • Utveckla och implementera personalstrategier som stöder företagets övergripande mål och affärsstrategier.
 • Delta i strategiska beslutsprocesser som påverkar personalresurserna.

Rekrytering och urval:

 • Ansvara för rekryteringsprocessen, inklusive att utforma jobbannonser, genomföra intervjuer, och fatta beslut om anställning.
 • Planera och genomföra strategier för att attrahera och behålla högkvalificerad personal.

Personalutveckling och kompetensutveckling:

 • Implementera program för personalutveckling och kompetensutveckling.
 • Identifiera och hantera utbildningsbehov för att förbättra personalens prestation och utveckling.

Kompenstationshantering:

 • Utveckla och hantera företagets kompensationsstrategi och system.
 • Administrera löneförhandlingar och förmånspaket.

Arbetsrättsliga frågor och överenskommelser:

 • Se till att företaget följer arbetsrättsliga lagar och regler.
 • Delta i förhandlingar och upprätta kollektivavtal.

Personaladministration:

 • Hantera personaladministration, inklusive anställningsavtal, löneadministration och personalregister.

Arbetsmiljö och hälsa:

 • Utveckla och genomföra program för arbetsmiljö och hälsa.
 • Hantera frågor relaterade till arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

Personalrelationer och konflikthantering:

 • Hantera personalrelationer och lösning av konflikter på arbetsplatsen.
 • Tillhandahålla stöd och rådgivning till anställda vid behov.

Diversitets- och inkluderingsinitiativ:

 • Implementera strategier för att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen.
 • Utveckla och genomföra program för likabehandling.

Följa upp på lagstadgade krav och policyer:

 • Se till att företagets personalpraxis överensstämmer med lagar och regler på arbetsmarknaden.
 • Uppdatera och implementera personalpolicyer.

HR-chefen är en central figur inom företagets personalavdelning och spelar en viktig roll i att säkerställa att organisationens personalresurser stöder företagets övergripande affärsmål och att arbetsplatsen är en hälsosam och produktiv miljö.

Kontakta oss på Resultat när behovet av en HR-chef uppstår. Vi är experter på att matcha företag med de mest lämpliga kandidaterna och vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer byggda på förtroende och tillit.

Vi söker alltid HR-chefer & HR-ansvariga

Vill du arbeta som HR-chef eller HR-ansvarig i en tjänst där du får utveckla människor runt om dig? Vi letar alltid efter duktiga personer inom HR till våra kunder i Stockholm & Göteborg. Vi rekryterar och hyr ut HR-chefer och HR-ansvariga till företag i de flesta branscher.

Är ni ett företag som vill rekrytera eller hyra personal inom HR? Klicka dig vidare här för att läsa mer!Vad gör man som HR-ansvarig/chef?

Som HR-ansvarig varierar dina arbetsuppgifter ganska mycket beroendet på vilket företag och vilken verksamhet företaget har som huvudsysselsättning. Arbetsuppgifterna kan t.ex. vara att matcha och boka vikarier, driva ärenden kring rehabilitering, rekrytering , arbetsmiljö mm tillsammans med ansvariga chefer, ansvara för en eller flera processer i det strategiska HR-arbetet eller att aktivt delta i olika typer av digitaliseringsprojekt för olika IT-system. 

Vad krävs för att bli HR-chef / HR-ansvarig?

För att lyckas i rollen har man goda kunskaper att arbeta i olika HR-/IT-system samt erfarenhet från arbete i bemannings-/rekryteringsbranschen.

Vidare är det positivt med ett flexibelt förhållningssätt och förmågan att själv se vad som behöver prioriteras. För att lyckas i rollen måste man trivas med snabba omställningar samt kunna handskas med en del jobbiga möten/samtal med medarbetare. Som person har man en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Man arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt och har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse samtidigt som man har lätt för att samarbeta med sina kollegor.

Vill ni hyra eller rekrytera en Ekonom?

Fyll i formuläret så hjälper vi er!

Vi rekryterar och hyr ut andra tjänster inom ekonomi: