Hyra eller rekrytera en Hållbarhetscontroller

Vi hyr ut och rekryterar hållbarhetscontrollers

Hållbarhetsredovisning är aktuellt och något som i närtid kommer aktualiserar för fler och fler företag i Sverige. Som Hållbarhetscontroller arbetar du i nära kontakt med flera olika delar av organisationen gällande hållbarhetsfrågor samt rapportering.

Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta; ansvar för att införa och säkerställa efterlevnad av CSRD-riktlinjer och rapportering, utveckling och implementering av strategier för att förbättra hållbarhetsrapporteringen i linje med CSRD, att analysera och utvärdera data för att mäta hållbarhetsprestanda och identifiera områden för förbättring, samarbeta med olika avdelningar för att säkerställa enhetlig och korrekt hållbarhetsrapportering, ansvara för hållbarhetsrevisionen samt att bevaka nya regelverk och lagstiftning inom hållbarhetsområdet samt implementeringen av dessa.

Kontakta oss på Resultat när behovet av en Hållbarhetscontroller uppstår. Vi är experter på att matcha företag med de mest lämpliga kandidaterna och vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer byggda på förtroende och tillit.

Vill ni hyra eller rekrytera en Ekonom?

Fyll i formuläret så hjälper vi er!

Vi rekryterar och hyr ut andra tjänster inom ekonomi: