Hyra eller rekrytera en Banktjänsteman

Vi hyr ut och rekryterar banktjänsteman

En banktjänsteman, eller bankanställd, har olika roller och ansvarsområden beroende på vilken position och avdelning de arbetar inom banken. Här är några exempel på vad olika typer av banktjänstemän kan göra.

Banktjänsteman i kundtjänst:

 • Hantera kundförfrågningar och ge information om olika bankprodukter och tjänster.
 • Assistera kunder med öppnande och stängning av bankkonton.
 • Hjälpa kunder med enklare bankärenden som överföringar, inlåning och uttag.

Banktjänsteman inom kreditavdelningen:

 • Bedöma kreditansökningar från privatpersoner eller företag.
 • Analysera kreditrisker och fatta beslut om att godkänna eller neka lån.
 • Förhandla om lånevillkor och räntesatser med kunder.

Försäljningsrådgivare inom banken:

 • Sälja olika bankprodukter och finansiella tjänster till kunder.
 • Ge råd om investeringar, pensionssparande och andra finansiella beslut.
 • Bygga och underhålla långsiktiga relationer med kunder.

Banktjänsteman inom riskhantering:

 • Övervaka och hantera bankens risker, inklusive kreditrisker och marknadsrisker.
 • Utveckla strategier för att minimera potentiella förluster.
 • Följa lagar och regler som styr finansiella institutioner för att säkerställa överensstämmelse.

Banktjänsteman inom IT och teknik:

 • Underhålla och utveckla bankens tekniska infrastruktur.
 • Arbeta med implementering av nya teknologier och digitala lösningar.
 • Säkerställa att bankens system är säkra och överensstämmer med branschstandarder.

Kontakta oss på Resultat när behovet av en Banktjänsteman uppstår. Vi är experter på att matcha företag med de mest lämpliga kandidaterna och vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer byggda på förtroende och tillit.

Vill ni hyra eller rekrytera en Ekonom?

Fyll i formuläret så hjälper vi er!

Vi rekryterar och hyr ut andra tjänster inom ekonomi: