Hyra eller rekrytera en Analytiker

Vi hyr ut och rekryterar analytiker

En analytiker är oftast inte ett enhetligt yrke med självklara arbetsuppgifter. Titeln kan snarare ses som ett samlingsnamn för jobb där dina arbetsuppgifter är av analytisk karaktär och där inriktningen kan vara som Finansanalytiker, Ränteanalytiker, Makroanalytiker, Omvärldsanalytiker mfl.

En analytiker är oftast civilekonom, och arbetsplatsen är vanligtvis på en bank, fondbolag, värdepappersbolag eller kapitalförvaltningsföretag. Försäkringsbolag, investmentbolag eller riskkapitalbolag är också typiska arbetsgivare, tillsammans med den finansiella fackpressen. Många analytiker jobbar också med företagsfinansiering (”corporate finance”), det vill säga med börsintroduktioner, emissioner, företagsöverlåtelser och riskkapital, alltså vanligtvis med företag som inte är börsnoterade.

De flesta analytiker är idag specialister på en specifik bransch, till exempel fastigheter eller läkemedel, samtidigt som direktkontakter med firmans kunder är ett väsentligt inslag i arbetsdagen. Dessutom måste analytikern också känna till de internationella motspelarna. En analytiker som bevakar fyra till åtta bolag plus ett par internationella konkurrenter har ett stort antal delårsrapporter, kapitalmarknadsdagar och företagsbesök varje år att hålla reda på. Utöver dessa åtaganden har analytikern cirka hundra kundmöten per år och förväntas också publicera ett antal genomarbetade analyser och rekommendationer.

Kontakta oss på Resultat när behovet av en Analytiker uppstår. Vi är experter på att matcha företag med de mest lämpliga kandidaterna och vi strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer byggda på förtroende och tillit.

Vill ni hyra eller rekrytera en Ekonom?

Fyll i formuläret så hjälper vi er!

Vi rekryterar och hyr ut andra tjänster inom ekonomi: